Gemeenteblad 896, 26 april 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Jupiterstraat 22

Dit artikel is gearchiveerd op 07-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ND
Publicatiedatum: 26-04-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 20 april 2016     Jupiterstraat 22, 5694 TG – vergroten van de garage (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.