Gemeenteblad 899, 26 april 2016 - Verlenging besluit omgevingsvergunning Ekkersrijt 7416

Dit artikel is gearchiveerd op 07-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HK
Publicatiedatum: 26-04-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Ekkersrijt 7416, 5692 HK, plaatsen overkapping + laaddok, verdaagd tot 2 juni 2016

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.