Gemeenteblad 901, 26 april 2016 - Beleidsregels inkomenstoeslag en studietoeslag Participatiewet 2016 /

Dit artikel is gearchiveerd op 07-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-04-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 12 april 2016 heeft het college van de gemeente Son en Breugel, besloten de “beleidsregels inkomenstoeslag en studietoeslag Participatiewet 2016” en de ‘’beleidsregels ter compensatie van de alleenstaande ouderkop 2016‘’ vast te stellen.

De beleidsregels zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 van kracht. Hiermee vervallen de ‘’beleidsregels Inkomenstoeslag en studietoeslag Participatiewet 2015‘’ en de landelijke compensatieregeling alleenstaande ouderkop.

De beleidsregels hebben betrekking op inwoners met een inkomen op bijstandsniveau die aanspraak willen maken op een individuele inkomenstoeslag. De beleidsregels ter compensatie van de alleenstaande ouderkop is voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau die hiervoor (onbedoeld) niet in aanmerking kunnen komen via de Belastingdienst.

U kunt de beleidsregels gedurende 6 weken ter inzage zien bij het gemeentehuis. Voor de inzage op het gemeentehuis, dient u een afspraak te maken. De beleidsregels zijn tevens te raadplegen via de landelijke website www.overheid.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. (Amélie) van Zon, bereikbaar via a.van.zon@dienstdommelvallei.nl of telefonisch op maandag, dinsdag en donderdag op nummer 088-1631182.