Gemeenteblad 911, 3 mei 2016 - Aanvraag omgevingsvergunning Ekkersrijt 3102

Dit artikel is gearchiveerd op 14-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CC
Publicatiedatum: 03-05-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 22 april 2016     Ekkersrijt 3102, 5692 CC – tijdelijk plaatsen containers (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.