Gemeenteblad 913, 3 mei 2016 - Verleende omgevingsvergunning Bijenlaan 3 t/m 33

Dit artikel is gearchiveerd op 14-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM
Publicatiedatum: 03-05-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 28 april 2016     Bijenlaan 3 t/m 33, 5692 VA – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 half vrijstaande woningen (fase 4) (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.