Gemeenteblad 914, 3 mei 2016 - Verlenging besluit omgevingsvergunning Bijenlaan 3 t/m 33

Dit artikel is gearchiveerd op 14-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VA
Publicatiedatum: 03-05-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Bijenlaan 3 t/m 33, 5692 VA - oprichten van 16 half vrijstaande woningen (fase 4), verdaagd tot 7 juni 2016

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.