Gemeenteblad 915, 10 mei 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Aziëlaan 47

Dit artikel is gearchiveerd op 21-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691LB
Publicatiedatum: 10-05-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 02 mei 2016      Aziëlaan 47, 5691 LB – realiseren aanbouw 1e verdieping i.v.m. vergroten badkamer (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.