Gemeenteblad 916, 10 mei 2016 - Verleende omgevingsvergunning Dresdenlaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 21-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GT
Publicatiedatum: 10-05-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 02 mei 2016      Dresdenlaan 1, 5691 GT - kappen van 20 bomen op perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.