Gemeenteblad 917, 10 mei 2016 - Verleende omgevingsvergunning Parklaan thv nr. 30

Dit artikel is gearchiveerd op 21-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GT, Son en Breugel
Publicatiedatum: 10-05-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 02 mei 2016      Parklaan thv nummer 30 - kappen van 1 douglas in groenstrook (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.