Gemeenteblad 919, 17 mei 2016 - Verleende omgevingsvergunning Spiegelkever 4

Dit artikel is gearchiveerd op 28-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VK
Publicatiedatum: 17-05-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 09 mei 2016      Spiegelkever 4, 5692 VK – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.