Gemeenteblad 922, 17 mei 2016 - Vergunning drank- en horeca, Asteroïdenlaan 2a

Dit artikel is gearchiveerd op 28-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694WJ
Publicatiedatum: 17-05-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet in het horecagedeelte van de Bongerd gevestigd aan de Asteroïdenlaan 2a, 5694 WJ Son en Breugel.

Tegen het besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending of bekendmaking (17 mei 2016) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son.