Gemeenteblad 931, 31 mei 2016 - Verleende omgevingsvergunning Lamalaan 6

Dit artikel is gearchiveerd op 12-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GJ
Publicatiedatum: 31-05-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 25 mei 2016      Lamalaan 6, 5691 GJ - kappen van 6 grove dennen en 1 douglas aan de voorzijde perceel (KAPPEN)

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

25 mei 2016      Lamalaan 6, 5691 GJ -  kappen van 6 grove dennen en 1 douglas aan de voorzijde perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.