Gemeenteblad 932, 31 mei 2016 - Verkeersmaatregelen SamenLoop voor Hoop

Dit artikel is gearchiveerd op 12-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 31-05-2016
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Voor een goed en veilig verloop van het evenement ‘Samenloop voor Hoop 2016’ worden de volgende verkeersmaatregelen getroffen.

Afsluiting

  • Asteroïdenlaan van vrijdag 3 juni 2016 om 12:00 uur tot zondag 5 juni 2016 om 20:00 uur
  • Achilleslaan vanaf Nijnselseweg en Kometenlaan op 4 juni en 5 juni 2016. Alleen bestemmingsverkeer toegestaan

Parkeren

  • Parkeren auto’s toegestaan op grasveld Hoogstraat
  • Parkeren auto’s toegestaan in groenstrook aan de Herculeslaan
  • Parkeren auto’s toegestaan op grasveld op kruising V.d. Elsenstraat – Hoogstraat – Herculeslaan

Eenrichtingsverkeer

  • Tussen kruising Schorpioenstraat – Hoogstraat en aansluiting in de richting van de Brouwerstraat

Bezwaarprocedure

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college. Ook kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant.