Gemeenteblad 933, 31 mei 2016 - Verkeersmaatregelen ELE-rally

Dit artikel is gearchiveerd op 12-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 31-05-2016
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Voor een goed en veilig verloop van de ELE-rally op 4 juni 2016 besluit het college om de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

Afsluiting

  • De straten Ekkersrijt: 4400, 4500, 4600, 5000, 5200, 5500, 5600, 5700, 6000, 7200, 7400 en 7500.

Parkeren

Er worden verkeersmaatregelen getroffen om het voor de werknemers en bezoekers van de omliggende bedrijven mogelijk te maken om tijdens de opbouw van het parcours voor de rally, gedurende de openingstijden van deze bedrijven, te kunnen parkeren.

  • Op 2 juni 2016 wordt het parkeerverbod op Ekkersrijt 5600 opgeheven.
  • Op 3 en 4 juni 2016 wordt het parkeerverbod op Ekkersrijt 4600 en Ekkersrijt 5600 opgeheven.

Ook wordt er een verkeersmaatregel getroffen om het de toeschouwers van de rally mogelijk te maken hun auto te parkeren:

  • Op 4 juni 2016 is het toegestaan te parkeren op de middenberm van Ekkersrijt 9000 (de Verlengde Huizingalaan).

Bezwaarprocedure

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college. Ook kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant.