Gemeenteblad 935, 7 juni 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning de Bontstraat 56

Dit artikel is gearchiveerd op 19-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SX
Publicatiedatum: 07-06-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 27 mei 2016    de Bontstraat 56, 5691 SX – asbestsanering (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.