Gemeenteblad 938, 7 juni 2016 - Verleende omgevingsvergunning Jupiterstraat 22

Dit artikel is gearchiveerd op 19-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694TG
Publicatiedatum: 07-06-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 30 mei 2016    Jupiterstraat 22, 5694 TG – vergroten van de garage (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.