Gemeenteblad 939, 7 juni 2016 - Verleende omgevingsvergunning Piet Heinlaan 4

Dit artikel is gearchiveerd op 19-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CC
Publicatiedatum: 07-06-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 30 mei 2016    Piet Heinlaan 4, 5694 CC – realiseren erker voorzijde woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.