Gemeenteblad 943, 7 juni 2016 - Onherroepelijk bestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A”

Dit artikel is gearchiveerd op 19-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 07-06-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A”, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 maart 2016, onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 12 mei 2016 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.