Gemeenteblad 944, 7 juni 2016 - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Brouwerkampweg 8

Dit artikel is gearchiveerd op 19-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 07-06-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen aan de heer A. Hazenberg voor de vleeskalverenhouderij aan de Brouwerskampweg 8 te Son en Breugel.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken van 7 juni tot 19 juli 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden.

Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 19 juli 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.