Gemeenteblad 949, 14 juni 2016 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 3402 - W 2000

Dit artikel is gearchiveerd op 26-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 3402
Publicatiedatum: 14-06-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 06 juni 2016    Ekkersrijt 3402 – W 2000, 5692 CJ - kappen van twee laanbomen i.v.m. verandering inrit (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.