Gemeenteblad 950, 14 juni 2016 - Verleende omgevingsvergunning Bijenlaan 26

Dit artikel is gearchiveerd op 26-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 14-06-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 06 juni 2016    Bijenlaan 26, 5692 VB - kappen van 1 grove den (KAPPEN VAN RECHTSWEGE)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.