Gemeenteblad 952, 14 juni 2016 - Vaststellen mandatenlijst

Dit artikel is gearchiveerd op 26-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 14-06-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 19 april 2016 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester de vernieuwde mandatenlijst vastgesteld.