Gemeenteblad 953, 14 juni 2016 - Omgevingsvergunning Adruu BV ter inzage

Dit artikel is gearchiveerd op 26-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 14-06-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij aan Adruu BV een omgevingsvergunning hebben verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting Ekkersrijt 7302 te Son en Breugel.

Het besluit ligt van 14 juni 2016 gedurende 6 weken tot 26 juli 2016 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 Son en Breugel tijdens de openingstijden.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.