Gemeenteblad 955, 21 juni 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Heraculeslaan 6

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694VP
Publicatiedatum: 21-06-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 13 juni 2016    Herculeslaan 6, 5694 VP – vestigen internetwinkel (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.