Gemeenteblad 961, 21 juni 2016 - Verleende omgevingsvergunning Vliehors 42

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ZZ
Publicatiedatum: 21-06-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 16 juni 2016    Vliehors 42, 5691 ZZ – vergroten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.