Gemeenteblad 966, 24 juni 2016 - Intrekking Apv 2014

Dit artikel is gearchiveerd op 05-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 24-06-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt op 16 juni 2016 de Algemene plaatselijke verordening 2014 gemeente Son en Breugel in, vastgesteld op 19 december 2013 en deels aangepast bij besluit van 13 maart 2014. De intrekking gaat in op 1 juli 2016.