Gemeenteblad 967, 24 juni 2016 - Vaststelling Apv 2016

Dit artikel is gearchiveerd op 05-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 24-06-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt op 16 juni 2016 de Algemene plaatselijke verordening 2016 gemeente Son en Breugel  vast, met als inwerkingtredingsdatum 1 juli  2016.