Gemeenteblad 968, 28 juni 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Amstellaan 30

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691HE
Publicatiedatum: 28-06-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 22 juni 2016    Amstellaan 30, 5691 HE – plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.