Gemeenteblad 971, 28 juni 2016 - Verleende omgevingsvergunning Rubenstraat 13

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EC
Publicatiedatum: 28-06-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 22 juni 2016    Rubenstraat 13, 5691 EC - kappen van een fijnspar linksachter in tuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.