Gemeenteblad 972, 28 juni 2016 - Verleende omgevingsvergunning Rooijseweg

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 28-06-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 22 juni 2016    Rooijseweg - kappen van meerdere laanbomen in berm Rooijseweg vanwege de reconstructie plannen

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.