Gemeenteblad 979, 5 juli 2016 - Verleende omgevingsvergunning Herculeslaan 6

Dit artikel is gearchiveerd op 16-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694VP
Publicatiedatum: 05-07-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 24 juni 2016    Herculeslaan 6, 5694 VP – vestigen internetwinkel (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.