Gemeenteblad 980, 5 juli 2016 - Verleende omgevingsvergunning Apollolaan 38

Dit artikel is gearchiveerd op 16-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694VP
Publicatiedatum: 05-07-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 28 juni 2016    Apollolaan 38, 5694 WR – realiseren twee dakkapellen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.