Gemeenteblad 983, 5 juli 2016 - Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Eind 6 ter inzage

Dit artikel is gearchiveerd op 16-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 05-07-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen aan H. Swinkels voor een boomkwekerij en varkenshouderij aan Eind 6 te Son en Breugel.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken van 5 juli tot 16 augustus 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 16 augustus 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.