Gemeenteblad 984, 5 juli 2016 - Melding besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim)

Dit artikel is gearchiveerd op 16-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 05-07-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is ingekomen van H. Swinkels voor een boomkwekerij en varkenshouderij aan Eind 6 te Son en Breugel.

De melding ligt vanaf 5 juli gedurende 6 weken tot 16 augustus voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.