Gemeenteblad 986, 12 juli 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Dresdenlaan 4

Dit artikel is gearchiveerd op 23-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GT
Publicatiedatum: 12-07-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 01 juli 2016     Dresdenlaan 4, 5691 GT – uitbreiden woonhuis en plaatsen overkapping (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.