Gemeenteblad 990, 12 juli 2016 - Verleende omgevingsvergunning Ruysdaelstraat 6

Dit artikel is gearchiveerd op 23-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EA
Publicatiedatum: 12-07-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 07 juli 2016     Ruysdaelstraat 6, 5691 EA – kappen van 4 grove dennen, 1 berk en 1 conifeer (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.