Gemeenteblad 991, 12 juli 2016 - RECTIFICATIE Intrekken aanvraag omgevingsgeving

Dit artikel is gearchiveerd op 23-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EA
Publicatiedatum: 12-07-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

In Forum van 28 juni 2016 is deze mededeling ten onrechte bij de rubriek Verleende vergunningen terecht gekomen.

Mededeling omtrent intrekken aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

  • 31 mei 2016       Jufferlaan 26, kavel D10 – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.