Gemeenteblad 995, 19 juli 2016 - Aanvraag omgevingsvergunning Beemdstraat 26a

Dit artikel is gearchiveerd op 30-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AK
Publicatiedatum: 19-07-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 13 juli 2016     Beemdstraat 26a, 5694 AK – slopen bestaande berging (SLOPEN)
  • 13 juli 2016     Beemdstraat 26a, 5694 AK – oprichten woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.