Gemeenteblad 997, 19 juli 2016 - Verleende omgevingsvergunning Seinelaan 23

Dit artikel is gearchiveerd op 30-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691RA
Publicatiedatum: 19-07-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 12 juli 2016     Seinelaan 23, 5691 RA – plaatsen tuinafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.