Gemeenteblad 999, 19 juli 2016 - Mededeling verlenging over besluit omgevingsvergunning Van den Elsenstraat 3

Dit artikel is gearchiveerd op 30-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694ND
Publicatiedatum: 19-07-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Van den Elsenstraat 3, 5694 ND – oprichten woonhuis met bijgebouwen, verdaagd tot 23 augustus 2016

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.