Gemeentepagina 920, 17 mei 2016 - Verleende omgevingsvergunning Kanaalstraat 50

Dit artikel is gearchiveerd op 28-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ND
Publicatiedatum: 17-05-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 10 mei 2016      Kanaalstraat 50, 5691 ND – verhogen dak en plaatsen dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.