Gemeentepagina 921, 17 mei 2016 - Intrekking omgevingsvergunning ter inzage Driehoek 9

Dit artikel is gearchiveerd op 28-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 17-05-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor de varkenshouderij, gevestigd op het perceel Driehoek 9 te Son en Breugel, in zijn geheel hebben ingetrokken. Door intrekking van de vergunning mogen in het bedrijf geen landbouwdieren meer worden gehouden.

Het besluit ligt gedurende 6 weken van 17 mei 2016 tot 28 juni 2016 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son en Breugel, tijdens de openingstijden en kan op afspraak worden toegelicht.

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen genoemde termijn van 6 weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.

In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift hebt geschreven
  • een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is
  • de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Wanneer uw bezwaarschrift zoveel spoed heeft dat het besluit op het bezwaar niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U bent hiervoor griffierechten verschuldigd.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.