Gemeentepagina 922, 24 mei 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5204b

Dit artikel is gearchiveerd op 05-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EG
Publicatiedatum: 24-05-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 10 mei 2016    Science Park Eindhoven 5204b, 5692 EG – gevelaanpassing entree (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.