Onderhoud trottoirs 2019 - 2020

Vanaf nu tot 1 januari 2021 worden alle trottoirs in ons dorp op het gewenste onderhoudsniveau gebracht, waardoor ze goed en veilig begaanbaar zijn. Op deze pagina volgt u deze omvangrijke onderhoudsoperatie. In het stratenoverzicht ziet u welke straten of buurten er aan de beurt komen en wanneer.

Uitvoering voorjaar 2019
De trottoirs in onderstaande straten komen het eerst aan de beurt voor onderhoud. Voorafgaand aan de uitvoering is in de volgende straten op 13 mei 2019 een schouw door de gemeente met buurbewoners uitgevoerd om details van het werk in de straat te bespreken: 

 • IJssellaan          
 • Amstellaan 
 • Roerlaan 
 • Vechtlaan
 • Rijnlaan
 • Amerikalaan

  Het onderhoud aan de trottoirs in deze straten vindt op korte termijn (mei/juni) plaats

Gentiaan

 • Afrikalaan    
 • Aziëlaan 
 • Scheldelaan

Centrum / Breeakker / Harde Ven

 • Europalaan (onderhoud is afgerond)
 • Wilhelminalaan (onderhoud is afgerond)
 • Nachtegaallaan

Breugel

 • Mercuriusstraat
 • St. Genovevastraat (onderhoud is afgerond)
 • Thorbeckelaan

Inspectie
Alle trottoirs worden iedere twee jaar bekeken in een grondige en vakmatige inspectie. Recent heeft de inspectie weer plaatsgevonden en komt er een nieuwe urgentielijst met voetpaden die aanpak behoeven. Nieuw onderdeel in het inspectieproces, is dat u als inwoner en gebruiker kunt meedenken over welke voetpaden er -aanvullend op die lijst - naar uw mening ook aan onderhoud toe zijn. Een en ander kunt u straks aangeven in een enquête die we vóór de zomer publiceren.   

De onderhoudslijst wordt in blokken van een kwartaal uitgevoerd. De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld, zodat alle trottoirs eind 2020 op het gewenste onderhoudsniveau zullen zijn.

Van vijf naar drie jaar
Het aanvankelijke plan was om in vijf jaar (2018 t/m 2022) alle trottoirs gefaseerd naar het minimale onderhoudsniveau te brengen. De gemeenteraad heeft eind 2018 in een motie deze termijn van vijf tot drie jaar teruggebracht (2018 t/m 2020).

Meldingen
Naast deze onderhoudsoperatie blijft de gemeente ook alert op het tijdig repareren van kleinere beschadigingen aan trottoirs. Onze wijkteams herstellen plotselinge beschadigingen die gevaar voor gebruikers op kunnen leveren. Deze beschadigingen kunt u via het meldingssysteem aan ons doorgeven.