Onderhoud trottoirs 2019 - 2020

In de periode tot en met 31 december 2020 worden alle trottoirs in ons dorp op het gewenste onderhoudsniveau gebracht, waardoor ze goed en veilig begaanbaar zijn.

Op deze pagina kunt u deze omvangrijke operatie op de voet volgen. In het stratenoverzicht ziet u welke straten of straatdelen er aan de beurt komen en wanneer.

Uitvoering 1e kwartaal 2019

De volgende straten komen in het eerste kwartaal van 2019 aan de beurt als het weer het toelaat. Voorafgaand aan de uitvoering is er per straat voor aanwonenden een schouw met de gemeente en de aannemer over de details van het werk dat in uw straat wordt uitgevoerd.

Gentiaan

 • Afrikalaan
 • Amerikalaan
 • Amstellaan
 • Aziëlaan
 • IJssellaan
 • Scheldelaan

Centrum / Breeakker / Harde Ven

 • Europalaan
 • Wilhelminalaan
 • Nachtegaallaan

Breugel

 • Mercuriusstraat
 • St. Genovevastraat
 • Thorbeckelaan

Inspectie

In februari/maart 2019 volgt een nieuwe inspectie van alle trottoirs. Nieuw onderdeel in dat proces wordt dat u als inwoner en gebruiker kunt meedenken over welke voetpaden er naar uw mening het meest dringend aan onderhoud toe zijn. Een en ander kunt u in een te houden enquête aangeven.   

De stratenlijst die aan de hand van de inspectie én uw input tot stand komt, wordt vanaf het tweede kwartaal 2019, telkens in blokken van een kwartaal verder uitgevoerd. Als de gemeenteraad de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stelt, zorgt deze operatie ervoor dat alle trottoirs eind 2020 op het gewenste onderhoudsniveau zijn.

Van vijf naar drie jaar

Aanvankelijk gold een periode van vijf jaar (2018 t/m 2022) om alle trottoirs gefaseerd naar het gewenste minimale onderhoudsniveau te brengen. De gemeenteraad heeft eind 2018 in een motie aangegeven deze termijn te lang te vinden en het college opgedragen om via een versnelling deze termijn van vijf jaar tot drie jaar terug te brengen (2018 t/m 2020).

Meldingen

Naast deze onderhoudsoperatie blijft de gemeente alert op het tijdig repareren van kleinere beschadigingen aan trottoirs. Onze wijkteams herstellen de plotselinge beschadigingen die mogelijk gevaar voor gebruikers opleveren en via het meldingssysteem worden gemeld.