Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie.
Verder onderzoekt de rekenkamercommissie de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, en de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of voor een groot deel door de gemeente worden bekostigd.

Momenteel is de instelling van een nieuwe rekenkamercommissie in voorbereiding.