Rioolverzwaring Breugel 2017

De gemeente Son en Breugel heeft rioleringswerkzaamheden gepland in de Beemdstraat (gedeelte), Sint-Isidorusstraat en Sint Hubertuslaan (gedeelte).

Wat gaan we doen?

In de straten van het projectgebied wordt de bestaande riolering vergroot en daarnaast wordt een regenwaterriool aangelegd.  Zodoende wordt afvalwater en hemelwater in het gebied gescheiden afgevoerd. Het hemelwater wordt afgevoerd richting de Dommel en het afvalwater wordt als vanouds afgevoerd naar de zuivering. Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt de bestaande verharding verwijderd en vervangen door nieuwe verhardingsmaterialen. De werkzaamheden, gepland voor de periode oktober - november - december  worden gefaseerd uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer op telefoonnummer (0499) 491 491.