Kansen creëren door verbinding: eerste stappen in de strategische samenwerking

De Dommelvallei is het groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond. Het gebied dat wordt gevormd door de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel. In de Dommelvallei herkennen we sterke kernen, met een eigen identiteit, waar het goed wonen en leven is. Met deze boodschap werd maandag 27 januari uitleg gegeven over de eerste stap die nodig is om goede keuzes te maken in de toekomstige strategische samenwerking. Om dit te onderstrepen werd een uitgebreide brochure gepresenteerd die ter ondersteuning van de gesprekken zal dienen met alle betrokken partijen. Deze kunt u downloaden via de link onderaan deze pagina.

Ophalen

In opdracht van de drie gemeenteraden zal er in de komende maanden meer vorm worden gegeven aan de samenwerking. De eerste stap daarvoor zijn bijeenkomsten waarin over verschillende thema’s van gedachten wordt gewisseld. Hiervoor worden gesprekspartners uit allerlei organisaties en bedrijven, binnen en buiten de gemeenten  uitgenodigd. Belangrijke thema's zijn economie, de rol van Dommelvallei in Brainport, de vrijetijdseconomie, zorg en welzijn en wonen en leven. De collegeleden van de drie gemeenten gaan deze gesprekken in met een luisterend oor. “Ophalen” is de boodschap. Zij verzamelen input waarmee na de verkiezingen richting gegeven kan worden aan de inhoud van de strategische samenwerking.

Gebiedsvisie

De brochure die hiervoor ontwikkeld is moet vooral gezien worden als inspiratiebron. Hierin staat beschreven hoe de colleges van de verschillende gemeenten tegen Dommelvallei aankijken.
Het beschrijft het unieke en gevarieerde landschap in combinatie met een rijke cultuurhistorie; een voedingsbodem voor de vrijetijdsindustrie. Maar ook de veelheid aan bedrijventerreinen die ruimte biedt aan de meest uiteenlopende en innovatieve ondernemingen die vooral door de spilpositie in Brainport kunnen bloeien. Deze en andere factoren zijn de kracht van het gebied Dommelvallei. Door over grenzen van gemeenten en sectoren heen te kijken, kunnen mogelijkheden worden gecreëerd voor de inwoners, ondernemingen en organisaties binnen Dommelvallei en daarbuiten. Dommelvallei wil daarom mensen en organisaties aan elkaar verbinden om samen te onderzoeken hoe Dommelvallei zich verder kan ontwikkelen op een aantal gebieden, waaronder de (nieuwe) economie, leefbaarheid, vrijetijdseconomie, natuur, zorg en infrastructuur.