Vergadering Algemeen Bestuur Dienst Dommelvallei 22 oktober

Op dinsdag 22 oktober 2013 was er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Dommelvallei in het gemeentehuis in Son.

Hieronder vindt u de agenda en de bijbehorende stukken.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Verslag van de vergadering van 25 juni 2013
  4. Voorstel tot benoeming van de directeur van de Dienst Dommelvallei
  5. Sociaal plan en Arbeidsvoorwaarden Dienst Dommelvallei
  6. Definitieve besluitvorming functieboek en systeemkeuze Fuwa
  7. Definitieve besluitvorming over conversietabel
  8. Communicatie
  9. Rondvraag