Vergadering Algemeen bestuur Dienst Dommelvallei 23 april

Op 23 april was er een vergadering van het Algemeen bestuur van de Dienst Dommelvallei.

Hieronder vindt u de agenda en de bijbehorende stukken.

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Verslag van de vergadering van 12 maart 2013 (bijlage)
  4. Voortgangsrapportage Plan van Aanpak inrichting Dienst Dommelvallei (bijlage) Op 2 april heeft het DB besloten om de rapportage aan het AB voor te leggen met het advies de rapportage voor kennisgeving aan te nemen.
  5. Regeling BGO
  6. Organisatiestructuur versie 2.4 en adviesaanvraag aan de BOR Advies van het DB is om de organisatiestructuur vast te stellenen vervolgens om advies aan de Bijzondere ondernemingsraad voor te leggen.
  7. Sociaal Plan Geadviseerd wordt om het sociaal plan vast te stellen als onderhandelingsinzet voor het overleg met het Bijzonder Georganiseerd Overleg.
  8. Rondvraag