Kroonringen

Kroonringenactie tegen zwerfvuil van start

Het college heeft besloten om gratis kroonringen voor de PMD-zakken beschikbaar te stellen. U kunt zelf, samen of in overleg met uw buren, de kroonringen aan een lantaarnpaal bevestigen en de PMD-zakken er aan ophangen. Overleg vooraf met uw buren over de meest geschikte locatie(s) in uw straat.

Hebt u belangstelling voor een kroonring? Dan kunt u die gratis afhalen bij de publieksbalies (locatie Rembrandtstraat, tegenover de vijver) of zich melden bij Son en Breugel Verbindt. Son en Breugel Verbindt participeert in de campagne en zal onder andere tijdens de Burendagen in september ook kroonringen uitreiken.

Er is al veel belangstelling onder de inwoners. Inmiddels zijn er bij Son en Breugel Verbindt en bij de balie van het gemeentehuis al meer dan 230 kroonringen besteld.

Kijk voor informatie over de Burendag op www.sonenbreugelverbindt.nl/burendag.